Uživatel se zavazuje, že NEBUDE používat jakýkoli obsah pro neoprávněné účely nebo účinky, které jsou zakázány právním řádem nebo platnými právními předpisy, poškozující práva a zájmy třetích stran nebo pokud mohou jakýmkoli způsobem poškodit, oslabit, přetížit, zhoršit nebo zabránit normálnímu používání obsahu, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a jakéhokoli druhu obsahu uloženého na libovolném počítačovém zařízení, které společnost SWEET SEEDS® vlastnila nebo měla v pronájmu, od jiných uživatelů nebo jakýchkoli uživatelů internetu (hardwaru a softwaru).

Uživatel se zavazuje neposkytnout třetím stranám žádné materiály obsažené na stránce, jako jsou informace, texty, data, obsah, zprávy, grafika, kresby, zvukové a obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software, loga, ochranné známky, ikony, technologie, obrázky, odkazy, grafické návrhy a zdrojové kódy nebo jakýkoli jiný materiál, k němuž má, jako uživatel stránky, přístup, s ohledem na to, že tento seznam není omezen.

Tímto způsobem v souladu se všemi výše uvedenými informacemi nesmí uživatel:

- reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jinak publikovat veřejnosti, přeměňovat nebo upravovat obsah, pokud uživatel nemá výslovné a písemné oprávnění od společnosti SWEET SEEDS®, která vlastní příslušná práva nebo pokud je to právně přípustné.

- odstranit, manipulovat nebo jakýmkoli způsobem měnit autorská práva a další identifikační údaje týkající se výhradních práv SWEET SEEDS® nebo jejich držitelů, rozlišovacích znaků, digitálních identifikátorů nebo jakýchkoli jiných technických prostředků určených k jejich uznání.

Uživatel se zdrží získání nebo i jen pokusu o získání obsahu jinými způsoby nebo postupy než těmi, které jsou v závislosti na daném případu k dispozici k tomuto účelu nebo které byly pro tento účel uvedeny na webových stránkách, kde je obsah uložen nebo obecně těmi, které jsou k tomuto účelu obvykle používány na internetu, s ohledem na to, že nezpůsobují riziko poškození nebo zakázání stránky a/nebo obsahu.

Duševní vlastnictví

Všechny ochranné známky, obchodní názvy, nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu, které se objevují na těchto stránkách, jsou majetkem SWEET SEEDS® nebo případně třetích stran, které jsou autorizovány k jejich použití a nesmí být chápáno tak, že používání nebo přístup k portálu a / nebo obsahu přidělí uživateli jakékoliv právo na uvedené ochranné známky, obchodní názvy a / nebo rozlišovací znaky a nesmí být ani chápáno tak, že má uživatel přiřazeno jakékoliv právo na využívání obsahu, které existuje nebo může v uvedeném obsahu existovat.

Stejným způsobem je obsah duševním vlastnictvím SWEET SEEDS® nebo třetích stran, a proto jsou práva k duševnímu vlastnictví vlastněna společností SWEET SEEDS® nebo třetími osobami autorizovanými k jejich užívání, jimž je výhradní výkon práv jejich využívání v jakékoli formě a zejména práva reprodukce, distribuce, veřejné komunikace a jakékoliv úpravy.

Neoprávněné použití informací obsažených na těchto webových stránkách, jakož i porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví SWEET SEEDS® nebo třetích stran obsažených na stránce, která sdílí a přiděluje obsah, bude mít za následek právní odpovědnost.

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.