LEGISLATIVA A JURISDIKCE

Zákonné oznámení se řídí španělským právem.

Copyright © 2010 – SWEET SEEDS, S.L ..
Všechna práva vyhrazená autorským právům a mezinárodním právům a smlouvám o duševním vlastnictví. Je výslovně zakázáno je kopírovat, reprodukovat nebo rozšiřovat zcela nebo zčásti jakýmikoli prostředky.

Jurisdikce

V případě jakýchkoli otázek, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem, uplatňováním a vymáháním tohoto právního sdělení, jakož i jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout z jeho užívání, se všechny zúčastněné strany podrobí soudcům a soudům v Madridu, přičemž se výslovně vzdávají čehokoli jiného.