PREZENTACE 2019

W ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy obserwować eksplozję szczepów cannabis bogatych w CBD (Kannabidiol), niepsychoaktywny kannabinoid o licznych zastosowaniach leczniczych, który spowodował, że szczepy te szeroko określa się “medycznymi” lub “leczniczymi”.

Prezentujemy pierwszy automatycznie kwitnący szczep konopi “czyste CBD” od Sweet Seeds® – Sweet Pure Auto CBD® o bardzo niskim poziomie THC (zasadniczo poniżej 1%) oraz wysokiej zawartości CBD plasującej się pomiędzy 8% a 20%. Szczep zaprojektowany specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb medycznych użytkowników konopi, którzy preferują unikać psychoaktywnych efektów THC.

W tym sezonie prezentujemy również trzy nowe szczepy z genetykami pochodzącymi z USA. Automatycznie kwitnącą wersję jednej z najsłynniejszych amerykańskich genetyk – Sweet Gelato Auto® oraz dwa szczepy światłozależne: Do-Sweet-Dos® posiadający szczególnie doceniane amerykańskie geny z rodziny Cookies i Red Mandarine F1 Fast Version®.

W tym sezonie warto zwrócić uwagę na nowy szczep Red Mandarine F1 Fast Version®, pochodzący z rodzin F1 Fast Version®”, “The Red Familyoraz zawierający geny z USA. Ten światło-zależny szczep o czerwonych kwiatach charakteryzuje się szybkim kwitnięciem (7-8 tygodni) i bajkowym mandarynkowym zapachem. Jest to prawdopodobnie najbardziej aromatyczna roślina o czerwonych kwiatach na świecie.

W Sweet Seeds® kontynuujemy naszą re-ewolucję automatycznych genetyk. Owocem tej pracy są dwie prezentowane tutaj wysokie, automatycznie kwitnące wersje jednych z najbardziej docenianych automatycznych szczepów z naszego katalogu: Jack 47 XL Auto® oraz Sweet Cheese XL Auto®. Są one wyższe niż ich poprzednicy, jak też charakteryzują się bardziej wydajną produkcją kwiatów i żywicy.

W tym sezonie poszerzamy również ofertę na szczepy dostępne w opakowaniach po 25 i 100 nasion.

Wysokiej jakości genetyki przynoszące obfite plony, wydajna produkcję żywicy i wyjątkowe zapachy, proporcja osobników żeńskich około 99,9% i współczynnik kiełkowania ponad 95% – to zobowiązanie, którego podejmujemy się wobec naszych Klientów.

Chcielibyśmy podziękować naszym Klientom za ich zaufanie do Sweet Seeds® specjalną ofertą. Przy zakupie opakowań po 3 i 5 nasion, dajemy odpowiednio 1 lub 2 nasiona w prezencie. Czas trwania tej promocji możecie sprawdzić tady.

Děkujeme!
S pozdravem tým Sweet Seeds®.

Glosář:
Závislé na fotoperiodě: kmeny, které kvetou na základě počtu hodin světla, kterému jsou vystavené.
Samonakvétací (také známé jako Automatické): Kmeny, které začínají kvést, když dosáhnou určité životní fáze, bez ohledu na to, kolika hodinám světla denně jsou vystavené.
F1 Hybrid: První výsledná generace vzniklá hybridizací mezi dvěma různými a stabilními odrůdami.
S1: První výsledná generace vzniklá sebe-opylením jednotlivce.
F1 Fast Version®: Kmeny závislé na fotoperiodě s rychlejším kvetením. F1 hybridy mezi kmeny závislými na fotoperiodě a samonakvétacími kmeny.
3G, 4G, 5G… (u samonakvétacích odrůd): Určuje generační kroky, nikoliv generace samotné. Zavedli jsme nový generační krok vždy, když se podařilo v samonakvétacích kmenech snížit přítomnost genetiky konopí Cannabis Ruderalis. To je obvykle způsobeno zkřížením s genetikou, která je závislá na fotoperiodě.