20% zniżki na wszystkie opakowania Sweet Seeds® Tańszy zestaw gratis(+info)

Nasiona cannabis nie są regulowane przez Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 1961 roku, podpisaną w Nowym Jorku 30 marca 1961 i znowelizowaną przez Protokół zmieniający Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 15 marca 1972, ratyfikowane przez rząd Hiszpanii.

Jednolita Konwencja określa, które części rośliny Cannabis sativa L. są kontrolowane: kwitnące lub owocujące szczyty rośliny cannabis, jak również żywica pozyskana z rośliny cannabis. Jednocześnie, nasiona są wyraźnie wykluczone. Nasiona, w związku z tym, nie stanowią w rozumieniu prawnym części rośliny cannabis i są pominięte w Wykazach Konwencji.

Nasiona Cannabis sativa L. nie zawierają substancji czynnej delta-9-tetrahydrokannabinol (THC).

W konsekwencji, zgodnie z Jednolitą Konwencją, nasiona rośliny cannabis nie są kontrolowane oraz nie mogą być klasyfikowane jako środki odurzające.

W Hiszpanii sprzedaż, posiadanie oraz uprawa nasion cannabis na własny użytek nie stanowią przestępstwa. Kodeks Karny Hiszpanii klasyfikuje uprawę cannabis w celu promocji, zachęcania lub ułatwiania jej konsumpcję przez osoby trzecie jako przestępstwo kryminalne.

Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratora Hiszpańskiego Sądu Najwyższego, Fernando SEQUEROS SAZATORNILA, sprzedaż sadzonek cannabis do uprawy domowej w ilościach wskazujących na własny użytek, jak również samo-zaopatrzanie w tym samym celu (włączając nasiona uzyskane z roślin) nie mogą w żadnym wypadku być interpretowane jako przestępstwa kryminalne.

Uprawa cannabis na władny użytek może być uznana za wykroczenie administracyjne na mocy Art. 36.18 Prawa Organicznego 4/2015 z 30 marca 2015 o ochronie porządku publicznego, jeśli prowadzona jest w publicznie widocznych lokalizacjach.

Nasiona sprzedawane przez Sweet Seeds, S.L. nie są szczepami komercyjnymi i nie są przeznaczone do uprawy rolniczej. Są one zaklasyfikowane jako szczepy dla entuzjastów na mocy Prawa 30/2006 z 26 lipca 2006 o nasionach i roślinach szkółkarskich oraz roślinnych zasobach genetycznych. Nasiona są sprzedawane na własny użytek wyłącznie osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia. Sweet Seeds, S.L. sprzedaje nasiona cannabis jako artykuły przeznaczone do kolekcjonowania lub ochrony genetycznej ze szczególnym zastrzeżeniem, że nie mogą one być używane w jakimkolwiek celu naruszającym obowiązujące przepisy prawne.

Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania, Kraje Członkowskie Unii Europejskiej nie mogą zakazać sprzedaży na swoim terytorium towarów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym Kraju Członkowskim, nawet jeśli te dobra zostały wytworzone zgodnie z innymi regulacjami technicznymi (Rozporządzenie (UE) 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim). Krajowe regulacje prawne odnoszące się do nasion cannabis znacznie różnią się pomiędzy krajami. W niektórych, kiełkowanie i uprawa cannabis na własny użytek, a nawet jedynie posiadanie nasion, mogą stanowić przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego. Sweet Seeds, S.L. nie chce zachęcać nikogo do łamania prawa obowiązującego w ich kraju.

W związku z powyższym, nalegamy, żeby nasi Klienci, którzy mieszkają poza terytorium Hiszpanii, zapoznali się z odpowiednimi regulacjami prawnymi w kraju ich zamieszkania. Sweet Seeds S.L. zachęca wszystkich swoich Klientów do działania odpowiedzialnie.

Sweet Seeds S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne problemy natury prawnej, których mogą doświadczyć Klienci, jak również nie dokonuje zwrotów za nasiona skonfiskowane lub odrzucone przez agenta spedycyjnego lub służbę celną podczas wykonywania swoich obowiązków.

Fakt, że niektóre opisy nasion nawiązują do skutków konsumpcji, w żadnym wypadku nie oznacza, że należy je spożywać, jako że opisy są jedynie informacyjne. Sweet Seeds S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, jakie Klienci mogą podjąć na podstawie tej informacji, na podstawie możliwych błędów typograficznych zawartych w dokumentach i grafikach na stronie internetowej lub decyzje wynikające z niewłaściwego wykorzystania nasion. Informacje zawarte na stronie podlegają okresowym zmianom, gdzie ich treść może być uzupełniona, ulepszona, poprawiona lub zaktualizowana bez uprzedzenia.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.