20% zniżki na wszystkie opakowania Sweet Seeds® Tańszy zestaw gratis(+info)

Użytkownik jest zobowiązany i akceptuje NIE używać jakichkolwiek treści w działalności nielegalnej lub takiej, której efekty są zakazane przez Informację Prawną lub obowiązujące prawodawstwo, szkodzące prawom lub interesom osób trzecich lub w jakikolwiek sposób mogących szkodzić, uniemożliwić, przeciążyć, pogorszyć lub przeszkadzać w normalnym użytkowaniu Treści, sprzętu komputerowego i dokumentów, wszelkiego rodzaju plików i jakiegokolwiek rodzaju treści przechowywanej na urządzeniach komputerowych będących własnością SWEET SEEDS® i pochodzących od innych Użytkowników serwisu oraz jakichkolwiek użytkowników Internetu (hardware i software).

Użytkownik jest zobowiązany i akceptuje nie przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie, takich jak tekst, dane, treść, wiadomości, grafiki, rysunki, pliki dźwiękowe lub wizualne, nagrania, oprogramowanie, loga, znaki towarowe, ikony, technologia, obrazy, linki, projekty graficzne i kody źródłowe, ani żadnych innych materiałów do których może mieć dostęp jako Użytkownik Strony, mając na względzie że powyższa lista nie jest wyczerpująca.

W związku z powyższym, zgodnie ze wszystkimi wspomnianymi wcześniej informacjami, Użytkownik nie ma prawa:

- Powielać, kopiować, dystrybuować, udostępniać czy w jakikolwiek inny sposób publicznie komunikować, przetwarzać lub zmieniać Treści Strony, chyba że Użytkownik posiada jednoznaczną, wyrażoną na piśmie zgodą SWEET SEEDS, które posiada odpowiednie prawa lub jeśli jest to prawnie dopuszczalne.

- Usuwać, edytować lub w inny sposób zmieniać prawa autorskie i inne dane identyfikujące z Zastrzeżenia Danych SWEET SEEDS® lub ich posiadaczy, takich jak odciski palców i/lub identyfikatory cyfrowe, a także jakiekolwiek inne techniczne narzędzia stworzone na potrzeby identyfikacji.

Użytkownik powinien powstrzymać się od uzyskiwania oraz prób uzyskiwania Treści przy pomocy działań innych niż te, które, w zależności od przypadku, zostały udostępnione w powyższym celu lub zostały wskazane jako służące do tego celu na Stronach internetowych, gdzie znajduje się Treść lub takich, które są ogólnie używane w tym celu w Internecie, zważając na to, czy nie powodują one ryzyka uszkodzenia lub zablokowania Strony i zawartych na niej Treści.

Własność Intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów lub inne szczególne znaki pojawiające się na Stronie są własnością SWEET SEEDS® lub inne podmioty zezwoliły na ich używanie z zastrzeżeniem, że dostęp i używanie Strony i jej Treści nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw do wspomnianych znaków towarowych, nazw produktów lub innych szczególnych znaków. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do wykorzystania czegokolwiek, co znajduje się lub może znajdować się we wspomnianej Treści.

Podobnie, Treść Strony jest własnością intelektualną SWEET SEEDS® lub w szczególnych przypadkach, innych podmiotów. W związku z tym, prawa własności intelektualnej są własnością SWEET SEEDS® lub innych podmiotów autoryzujących ich użycie. SWEET SEEDS® i wspomniane podmioty posiadają wyłączne prawo do wykorzystania wspomnianych Treści, w szczególności praw do powielania, dystrybucji, publikowania i przetwarzania.

Nieautoryzowane użycie informacji zawartych na tej Stronie, podobnie jak naruszenie praw własności intelektualnej lub handlowej SWEET SEEDS® lub innych podmiotów znajdujących się na Stronie będzie skutkowało konsekwencjami natury prawnej.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.