PRAWO I JURYSDYKCJA

Informacja prawna podlega prawu Hiszpanii.

Copyright© 2010 – SWEET SEEDS, S.L..
Wszystkie prawa są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej i traktatami. Szczególnie zakazane jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub części treści.

Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i egzekwowaniem tej Noty Prawnej, podobnie jak w związku z jakimikolwiek żądaniami wynikającymi z jej użycia, wszystkie zaangażowane strony poddają się Sędziom i Sądom w Madrycie, jednoznacznie zrzekając się  wszelkich innych, które mogłyby im odpowiadać.