OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasiona konopi nie są kontrolowane przez Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 1961 roku i znowelizowaną Protokołem z 1972 roku, ratyfikowaną przez Państwo Hiszpańskie, która to reguluje kontrolę kwiatów i owoców rośliny cannabis, jak również żywicy uzyskiwanej z rośliny konopi, natomiast wyłącza spod kontroli nasiona. Nasiona są wyłączone z prawnego rozumienia rośliny konopi i nie znajdują się w załączonych listach. Artykuł 1.b Konwencji definiuje “konopie” jako: “kwitnące lub owocujące szczyty rośliny cannabis (z wyłączeniem nasion i liści, jeśli nie są połączone ze szczytami), z których nie została wyekstraktowana żywica”. W swoim artykule 28 stwierdza również, że “Konwencja ta nie ma zastosowania do uprawy roślin cannabis wyłącznie na cele przemysłowe (włókno i nasiona) lub ogrodnicze”.

Krajowe regulacje dotyczące nasion cannabis różnią się znacznie pomiędzy państwami. W niektórych krajach posiadanie lub sprzedaż nasion konopi są zakazane i grozi za nie kara pozbawienia wolności. Z tego powodu dowiedz się jakie prawo obowiązuje w Twoim miejscu zamieszkania. Sweet Seeds S.L. nie zachęca nikogo do działania wbrew prawu w żadnym kraju. Niektóre państwa karają uprawę, podczas gdy inne zezwalają na uprawę w celach przemysłowych, naukowych, edukacyjnych, medycznych czy na własny użytek. Sweet Seeds S.L nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne problemy natury prawnej i nie dokonuje refundacji produktów zarekwirowanych lub odrzuconych przez służby celne w ramach wykonywania swoich obowiązków.

Fakt, że niektóre opisy roślin czynią aluzję do efektów konsumpcji w żadnym wypadku nie oznacza, że ktokolwiek powinien je konsumować. Opisy są wyłącznie informacyjne.

Hiszpańskie prawo kryminalne ujmuje jako przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu uprawę lub posiadanie roślin, z których można wyprodukować substancje psychoaktywną w celu promocji, sprzyjania lub ułatwiania nielegalnej konsumpcji.

Promowanie, posiadanie lub własność nad nasionami konopi nie stanowi przestępstwa.

Sweet Seeds S.L. dystrybuuje nasiona konopi jako artykuły kolekcjonerskie i w celu konserwacji genów, ze szczególnym zastrzeżeniem, że nie są one używane w celach, które naruszają istniejące regulacje lub w celu promocji lub ułatwiania nielegalnej konsumpcji zakazanych substancji.

Nasze nasiona to artykuły kolekcjonerskie dostępne w sprzedaży wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

Sweet Seeds S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownik może podjąć na podstawie tych informacji z powodu potencjalnych pomyłek typograficznych, które mogą znajdować się w dokumentach i grafikach na stronie lub decyzji wynikających z niewłaściwego użycia nasion, które dystrybuuje firma. Informacje zawarte na stronie mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia w zakresie ich rozbudowania, ulepszenia, poprawy lub zaktualizowania.

Sweet Seeds S.L. zachęca swoich klientów do odpowiedzialnego postępowania.