Omezení odpovědnosti 

Konopná semena nejsou kontrolována Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, ve znění Protokolu z roku 1972, ratifikovaného španělským státem, který reguluje kontrolu květů a plodů konopných rostlin, jakož i získané pryskyřice z rostliny konopí, ale výslovně vylučuje semena. Semena jsou vyloučena z právního konceptu konopí a nejsou zahrnuty do jejich příloh. Článek 1.b úmluvy definuje "konopí" jako: "kvetoucí nebo plodící vrcholky rostliny konopí (s výjimkou semen a listů, které nejsou spojeny s těmito vrcholky), ze kterých nebyla extrahována pryskyřice". Ve svém článku 28 také uvádí, že "tato úmluva se nevztahuje na pěstování konopí výhradně pro průmyslové účely (vlákno a osivo) nebo zahradnické účely".

Vnitrostátní právní předpisy týkající se semen konopí se v jednotlivých zemích značně liší. V některých zemích je samotné vlastnictví nebo prodej semen konopí nezákonné a může být potrestáno odnětím svobody. Z tohoto důvodu se prosím informujte o místních zákonech. Sweet Seeds S.L. nechce nikoho vést k tomu, aby jednal proti zákonu platnému v jakékoli zemi. V některých zemích je pěstování trestné, zatímco jiné země umožňují pěstování pro průmyslové, vědecké, vzdělávací, lékařské nebo osobní účely. Sweet Seeds S.L nenese žádnou odpovědnost za případné právní problémy, které by mohly vzniknout, a nebude v rámci výkonu svých povinností provádět náhrady za zabavené nebo zamítnuté materiály celními orgány.

Skutečnost, že některé popisy odkazují na účinky spotřeby, v žádném případě neznamená, že by je někdo mohl nebo měl spotřebovat, protože se jednoduše jedná pouze o informativní popisy.

Španělské trestní právo kriminalizuje kvůli veřejnému zdraví kultivaci nebo vlastnictví rostlin schopných produkovat omamné látky, které byly vyvinuty za účelem podpory, nebo usnadnění nedovolené spotřeby.

Marketing, držení nebo vlastnictví semen konopí není samo o sobě trestným činem.

Sweet Seeds S.L. obchoduje se semeny konopí jako s předměty pro sběratelské účely a uchovávání genetické informace, s daným omezením, že se nepoužívají pro účely, které jsou v rozporu s platnými předpisy a že nepodporují či neusnadňují nezákonnou spotřebu zakázaných látek.

Naše semena jsou sběratelské předměty určené k prodeji výhradně osobám starším 18 let.

Sweet Seeds S.L. nenese žádnou zodpovědnost za rozhodnutí, která může uživatel na základě těchto informací učinit kvůli možným typografickým chybám, které mohou být obsaženy v dokumentech a grafice na stránce, nebo které jsou odvozeny ze zneužití osiva, které společnost poskytuje k prodeji. Informace podléhají možným periodickým změnám bez předchozího upozornění na obsah, a to rozšířením, vylepšením, opravou nebo aktualizací obsahu.

Sweet Seeds S.L. vyzívá své klienty, aby jednali zodpovědně.The cannabis seeds marketed by Sweet Seeds® are items intended for collectors and genetic preservation. The use of seeds and other marketed products for any purposes contrary to the current legislation is expressly prohibited. Sweet Seeds® will not sell or send cannabis seeds to countries where their possession or trade is not legal. Sweet Seeds® has established several controls to comply with this regulation. Check limitations of liability.