Legislativa a jurisdikce. 

Platné právní předpisy

Zákonné oznámení se řídí španělským právem.

Copyright© 2010 – SWEET SEEDS, S.L..

Všechna práva vyhrazená autorským právům a mezinárodním právům a smlouvám o duševním vlastnictví. Je výslovně zakázáno je kopírovat, reprodukovat nebo rozšiřovat zcela nebo zčásti jakýmikoli prostředky.

Jurisdikce

V případě jakýchkoli otázek, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem, uplatňováním a vymáháním tohoto právního sdělení, jakož i jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout z jeho užívání, se všechny zúčastněné strany podrobí soudcům a soudům v Madridu, přičemž se výslovně vzdávají čehokoli jiného.The cannabis seeds marketed by Sweet Seeds® are items intended for collectors and genetic preservation. The use of seeds and other marketed products for any purposes contrary to the current legislation is expressly prohibited. Sweet Seeds® will not sell or send cannabis seeds to countries where their possession or trade is not legal. Sweet Seeds® has established several controls to comply with this regulation. Check limitations of liability.