Všechna práva vyhrazena 

Uživatel se zavazuje, že NEBUDE používat jakýkoli obsah pro neoprávněné účely nebo účinky, které jsou zakázány právním řádem nebo platnými právními předpisy, poškozující práva a zájmy třetích stran nebo pokud mohou jakýmkoli způsobem poškodit, oslabit, přetížit, zhoršit nebo zabránit normálnímu používání obsahu, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a jakéhokoli druhu obsahu uloženého na libovolném počítačovém zařízení, které společnost SWEET SEEDS vlastnila nebo měla v pronájmu, od jiných uživatelů nebo jakýchkoli uživatelů internetu (hardwaru a softwaru).

Uživatel se zavazuje neposkytnout třetím stranám žádné materiály obsažené na stránce, jako jsou informace, texty, data, obsah, zprávy, grafika, kresby, zvukové a obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software, loga, ochranné známky, ikony, technologie, obrázky, odkazy, grafické návrhy a zdrojové kódy nebo jakýkoli jiný materiál, k němuž má, jako uživatel stránky, přístup, s ohledem na to, že tento seznam není omezen.

Tímto způsobem v souladu se všemi výše uvedenými informacemi nesmí uživatel:

- reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jinak publikovat veřejnosti, přeměňovat nebo upravovat obsah, pokud uživatel nemá výslovné a písemné oprávnění od společnosti SWEET SEEDS, která vlastní příslušná práva nebo pokud je to právně přípustné.

- odstranit, manipulovat nebo jakýmkoli způsobem měnit autorská práva a další identifikační údaje týkající se výhradních práv SWEET SEEDS nebo jejich držitelů, rozlišovacích znaků, digitálních identifikátorů nebo jakýchkoli jiných technických prostředků určených k jejich uznání.

Uživatel se zdrží získání nebo i jen pokusu o získání obsahu jinými způsoby nebo postupy než těmi, které jsou v závislosti na daném případu k dispozici k tomuto účelu nebo které byly pro tento účel uvedeny na webových stránkách, kde je obsah uložen nebo obecně těmi, které jsou k tomuto účelu obvykle používány na internetu, s ohledem na to, že nezpůsobují riziko poškození nebo zakázání stránky a/nebo obsahu.

Duševní vlastnictví

Všechny ochranné známky, obchodní názvy, nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu, které se objevují na těchto stránkách, jsou majetkem SWEET SEEDS nebo případně třetích stran, které jsou autorizovány k jejich použití a nesmí být chápáno tak, že používání nebo přístup k portálu a / nebo obsahu přidělí uživateli jakékoliv právo na uvedené ochranné známky, obchodní názvy a / nebo rozlišovací znaky a nesmí být ani chápáno tak, že má uživatel přiřazeno jakékoliv právo na využívání obsahu, které existuje nebo může v uvedeném obsahu existovat.

Stejným způsobem je obsah duševním vlastnictvím SWEET SEEDS nebo třetích stran, a proto jsou práva k duševnímu vlastnictví vlastněna společností SWEET SEEDS nebo třetími osobami autorizovanými k jejich užívání, jimž je výhradní výkon práv jejich využívání v jakékoli formě a zejména práva reprodukce, distribuce, veřejné komunikace a jakékoliv úpravy.

Neoprávněné použití informací obsažených na těchto webových stránkách, jakož i porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví SWEET SEEDS nebo třetích stran obsažených na stránce, která sdílí a přiděluje obsah, bude mít za následek právní odpovědnost.The cannabis seeds marketed by Sweet Seeds® are items intended for collectors and genetic preservation. The use of seeds and other marketed products for any purposes contrary to the current legislation is expressly prohibited. Sweet Seeds® will not sell or send cannabis seeds to countries where their possession or trade is not legal. Sweet Seeds® has established several controls to comply with this regulation. Check limitations of liability.