Ograniczenie odpowiedzialności

Nasiona konopi nie są kontrolowane przez Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 1961 roku i znowelizowaną Protokołem z 1972 roku, ratyfikowaną przez Państwo Hiszpańskie, która to reguluje kontrolę kwiatów i owoców rośliny cannabis, jak również żywicy uzyskiwanej z rośliny konopi, natomiast wyłącza spod kontroli nasiona. Nasiona są wyłączone z prawnego rozumienia rośliny konopi i nie znajdują się w załączonych listach. Artykuł 1.b Konwencji definiuje “konopie” jako: “kwitnące lub owocujące szczyty rośliny cannabis (z wyłączeniem nasion i liści, jeśli nie są połączone ze szczytami), z których nie została wyekstraktowana żywica”. W swoim artykule 28 stwierdza również, że “Konwencja ta nie ma zastosowania do uprawy roślin cannabis wyłącznie na cele przemysłowe (włókno i nasiona) lub ogrodnicze”.

Krajowe regulacje dotyczące nasion cannabis różnią się znacznie pomiędzy państwami. W niektórych krajach posiadanie lub sprzedaż nasion konopi są zakazane i grozi za nie kara pozbawienia wolności. Z tego powodu dowiedz się jakie prawo obowiązuje w Twoim miejscu zamieszkania. Sweet Seeds S.L. nie zachęca nikogo do działania wbrew prawu w żadnym kraju. Niektóre państwa karają uprawę, podczas gdy inne zezwalają na uprawę w celach przemysłowych, naukowych, edukacyjnych, medycznych czy na własny użytek. Sweet Seeds S.L nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne problemy natury prawnej i nie dokonuje refundacji produktów zarekwirowanych lub odrzuconych przez służby celne w ramach wykonywania swoich obowiązków.

Fakt, że niektóre opisy roślin czynią aluzję do efektów konsumpcji w żadnym wypadku nie oznacza, że ktokolwiek powinien je konsumować. Opisy są wyłącznie informacyjne.

Hiszpańskie prawo kryminalne ujmuje jako przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu uprawę lub posiadanie roślin, z których można wyprodukować substancje psychoaktywną w celu promocji, sprzyjania lub ułatwiania nielegalnej konsumpcji.

Promowanie, posiadanie lub własność nad nasionami konopi nie stanowi przestępstwa.

Sweet Seeds S.L. commercializes hemp seeds as articles for collection purposes and genetic preservation, with the specific restriction that they are not used for purposes that contravene current regulations or to promote or facilitate illegal consumption of prohibited substances.

Our seeds are collectible articles for sale exclusively to people over 18 years of age.

Sweet Seeds S.L. dystrybuuje nasiona konopi jako artykuły kolekcjonerskie i w celu konserwacji genów, ze szczególnym zastrzeżeniem, że nie są one używane w celach, które naruszają istniejące regulacje lub w celu promocji lub ułatwiania nielegalnej konsumpcji zakazanych substancji.

Nasze nasiona to artykuły kolekcjonerskie dostępne w sprzedaży wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

Sweet Seeds S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownik może podjąć na podstawie tych informacji z powodu potencjalnych pomyłek typograficznych, które mogą znajdować się w dokumentach i grafikach na stronie lub decyzji wynikających z niewłaściwego użycia nasion, które dystrybuuje firma. Informacje zawarte na stronie mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia w zakresie ich rozbudowania, ulepszenia, poprawy lub zaktualizowania.

Sweet Seeds S.L. zachęca swoich klientów do odpowiedzialnego postępowania.The cannabis seeds marketed by Sweet Seeds® are items intended for collectors and genetic preservation. The use of seeds and other marketed products for any purposes contrary to the current legislation is expressly prohibited. Sweet Seeds® will not sell or send cannabis seeds to countries where their possession or trade is not legal. Sweet Seeds® has established several controls to comply with this regulation. Check limitations of liability.

filemtime(): stat failed for /var/www/vhosts/sweetseeds.es/httpdocs/shop/themes/PRS070164/js/modules/moneytigo/views/moneytigo_embedded.js on line 1309 in file /var/www/vhosts/sweetseeds.es/httpdocs/shop/classes/controller/FrontController.php