Prawo i jurysdykcja 

Obowiązujące prawodawstwo

Informacja prawna podlega prawu Hiszpanii.

Copyright© 2010 – SWEET SEEDS, S.L..

Wszystkie prawa są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej i traktatami. Szczególnie zakazane jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub części treści.

Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i egzekwowaniem tej Noty Prawnej, podobnie jak w związku z jakimikolwiek żądaniami wynikającymi z jej użycia, wszystkie zaangażowane strony poddają się Sędziom i Sądom w Madrycie, jednoznacznie zrzekając się wszelkich innych, które mogłyby im odpowiadać.The cannabis seeds marketed by Sweet Seeds® are items intended for collectors and genetic preservation. The use of seeds and other marketed products for any purposes contrary to the current legislation is expressly prohibited. Sweet Seeds® will not sell or send cannabis seeds to countries where their possession or trade is not legal. Sweet Seeds® has established several controls to comply with this regulation. Check limitations of liability.