Nejlepší semenná banka
Expocannabis 2007
Nejlepší semenná banka
Spannabis 2008
Nejlepší semenná banka
Spannabis Sur 2013

Články

Výběr konopných produktů od tvůrců ze Sweet Seeds®

Nákup semen

V našem online obchodě můžeš nakoupit semínka a další produkty

Merchandising

Máme vlastní drtičky a trička. Jsi fanouškem Sweet Seeds®? Dokaž to !.

Veletrhy

Buďte informováni o největších konopných veletrzích, kterých se budeme účastnit.

Naše ocenění

Všechna ocenění získaná našemi odrůdami a naší feminizovanou seedbankou

Distribuce

Distribuce našich semen na národní a mezinárodní půdě.

Obchody

Máme obchody ve Valencii, chceš nás navštívit?

Online Katalog

Podívej se do našeho online katalogu.

BLOG

PUBLIKACE V ČASOPISECH

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Prodej nad 18 let:  Semena i další produkty jsou výhradně prodávány pouze zákazníkům starším 18 let věku.

Podle španělských zákonů nejsou konopná semena nijak právně regulována: Prodej a držení konopných semen nejsou trestným činem. Konopná semena nejsou součástí právní klasifikace konopí dle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani v jejich dodatcích. V článku 1.b této Úmluvy se definuje „konopí“ takto: „kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny konopí (s výjimkou zrn a listů, které nemají vrcholíky), z něhož pryskyřice nebyla vyloučena.” V článku 28 se rovněž konstatuje, že „tato Úmluva se nevztahuje na pěstování rostliny konopí výlučně k průmyslovým účelům (vlákna a semena) nebo pro účely zahradnické.”

Konopná semena prodávaná Sweet Seeds jsou sběratelské suvenýry a slouží k uchování genofondu:  Je výslovně zakázáno používat semena a jiné prodávané produkty k účelům, které jsou v rozporu se stávající legislativou.

Nezákonné pěstování: Podle španělských zákonů je pěstování, zpracovávání, distribuce a jiné činnosti, které podporují či napomáhají ilegální konzumaci toxických drog a omamných či psychotropních látek, trestným činem, zatímco nepovolené sázení a pěstování toxických drog a omamných či psychotropních látek na veřejných místech, kde nedojde k jinému porušení zákona, je přestupkem.

Prostudujte si zákony země, v níž žijete:  Zákony týkající se prodeje a držení konopných semen a pěstování a konzumace konopí se mezi jednotlivými zeměmi značně liší. V některých zemích je trestné i pouhé držení a prodej konopných semen. V mnoha zemích se trestá pěstování, zatímco v některých je pěstování povoleno pro průmyslové, vědecké, vzdělávací, medicínské či osobní důvody. Řiďte se současnými platnými zákony země či státu, v němž pobýváte.